Laboratorium Spektrometrii Mas

Laboratorium Spektrometrii Mas

Politechnika Rzeszowska

Identyfikacja nieznanych substancji, mieszaniny syntetyczne, produkty przemysłowe, mieszaniny biologiczne
Identyfikacja nieznanych substancji, mieszaniny syntetyczne, produkty przemysłowe, mieszaniny biologiczne
Wykonanie badania UHPLC-MS i/lub MS/MS. Obecność i/lub zawartość związków chemicznych, potwierdzenie budowy związku/ów, badanie z rozdziałem chromatograficznym mieszaniny. Kontrola czystości produktów. Analiza zanieczyszczeń.
Procedura: Widmo MS/MS

Wykonanie widma MS próbki instrumentem ultrawysokorozdzielczym. Obecność i/lub zawartość związków chemicznych. Kontrola czystości produktów. Analiza zanieczyszczeń.
Procedura: Widmo MS QToF

Wykonanie widma MS/MS próbki – instrument zostanie dobrany wg cech próbki. Obecność i/lub zawartość związków chemicznych, potwierdzenie budowy związku/ów. Kontrola czystości produktów. Analiza zanieczyszczeń.
Procedura: Widmo LDI lub QToF MS/MS

Płyny fizjologiczne, ekstrakty z materiałów biologicznych, metabolity, lipidy, produkty farmaceutyczne
Płyny fizjologiczne, ekstrakty z materiałów biologicznych, metabolity, lipidy, produkty farmaceutyczne
Wykonanie badania UHPLC-MS i/lub MS/MS. Obecność i/lub zawartość metabolitów, lipidów, peptydów; potwierdzenie budowy związku/ów, sekwencjonowanie białka, shotgun proteomics i podobne; badanie z rozdziałem chromatograficznym mieszaniny. Kontrola czystości produktów. Analiza zanieczyszczeń.
Procedura: Metabolomika, lipidomika, proteomika UHPLC QToF

Produkty przemysłowe w tym farmaceutyczne, materiał biologiczny (w tym białka), płyny fizjologiczne, ekstrakty z materiałów biologicznych
Produkty przemysłowe w tym farmaceutyczne, materiał biologiczny (w tym białka), płyny fizjologiczne, ekstrakty z materiałów biologicznych
Wykonanie badania HPLC-MRM w celu uzyskania informacji ilościowej
Procedura: HPLC MRM

Woda
Woda
Obecność i zawartość pestycydów i innych związków
Procedura: Targetscreener QToF

Wyroby tytoniowe, żywność
Wyroby tytoniowe, żywność
Obecność i zawartość związków kontrolowanych (narkotyki, dopalacze, leki, itd.)
Procedura: Targetscreener QToF

Żywność
Żywność
Obecność i zawartość pestycydów, mykotoksyn, związków toksycznych i innych
Procedura: Targetscreener QToF

UE UE