Laboratorium Spektrometrii Mas

Laboratorium Spektrometrii Mas

Politechnika Rzeszowska

W przygotowaniu...
Alternate Text
Dziedziny badań
Badania chemiczne
C
Obiekty badań
Produkty rolne
1
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
Wyroby chemiczne
4
Paliwa
10
Wyroby farmaceutyczne
20
Żywność
22
Wyroby tytoniowe
24
Woda
28
Woda do spożycia przez ludzi
29
Ścieki
30
Gleba, grunty, skały
31
Osady, odpady
32
Kosmetyki
42
Środki wspomagające uprawę roślin
44
Farby i lakiery
45
Materiały smarne
46
Inne przetwory naftowe
48
Pasze dla zwierząt
55
Środki ochrony roślin
56
UE UE