Podkarpacka Sieć Laboratoriów

Badawczych i wzorcujących

PCI - Projekty B+R
Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW) jest zorganizowanym forum współpracy laboratoriów badawczych i wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych, zlokalizowanych na terenie Województwa Podkarpackiego. Współpraca tych laboratoriów ma na celu rozwój i doskonalenie regionalnego systemu oceny zgodności oraz sprawne oferowanie usług laboratoriów publicznych oraz prywatnych.

Usługi laboratoriów współpracujących w „Sieci” promowane są przedsiębiorstwom i instytucjom działającym na Podkarpaciu, tak aby ułatwić do nich dostęp, zarówno w zakresie lokalnym, jak i w zakresie oferty ogólnokrajowej oraz obszaru Unii Europejskiej.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt.
Zespół:
Anna Smyk

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Przez 16 lat pracowała w akredytowanym laboratorium budowlanym, gdzie przez większość czasu zaangażowana była w system laboratorium oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17025 oraz odpowiadała za kontakt z Klientem (ofertowanie). Dziś swoje nabyte doświadczenie wdraża w PSLBiW, współtworząc miejsce dla rozwoju podkarpackich laboratoriów i bazę dla firm z ofertą rynkowych usługach badawczych i usług wzorcowania.

Dr inż. Roman Tabisz

Absolwent Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej. Przez 15 lat prowadził laboratorium w Zakładach Przemysłu Elektronicznego KAZEL. Ponad 20 lat pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Od 1995 roku członek zespołu KT-10 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Twórca i Koordynator PSLBiW.


Laboratoria współpracujące z PSLBiW:
UE UE