Laboratorium Spektrometrii Mas

Laboratorium Spektrometrii Mas

Politechnika Rzeszowska

Adres laboratorium
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Chemiczny
Laboratorium Spektrometrii Mas
al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

Dane kontaktowe
+48 17 865 13 10
spektro@prz.edu.pl
https://zchnia.prz.edu.pl/laboratorium-spektrometrii-mas
Formularz kontaktowy
UE UE