Laboratorium spektrofluorymetrii

Laboratorium spektrofluorymetrii

Politechnika Rzeszowska

Leki, wyciągi z ziół/herbat, nowo syntezowane związki – np. związki kompleksowe z jonami metali
Leki, wyciągi z ziół/herbat, nowo syntezowane związki – np. związki kompleksowe z jonami metali
Badanie oddziaływań z białkami w warunkach in vitro – wiązanie białka BSA
Procedura własna

Leki, wyciągi z ziół/herbat, nowo syntezowane związki chemiczne – np. związki kompleksowe z jonami metali
Leki, wyciągi z ziół/herbat, nowo syntezowane związki chemiczne – np. związki kompleksowe z jonami metali
Badanie właściwości antyoksydacyjnych w warunkach in vitro – metoda ORAC
Procedura własna

Roztwory/ciała stałe związków chemicznych oraz substancji czystych – np. związki kompleksowe z jonami metali
Roztwory/ciała stałe związków chemicznych oraz substancji czystych – np. związki kompleksowe z jonami metali
Przebieg widm fluorescencji, wyznaczanie stężeń różnych substancji organicznych i nieorganicznych
Procedura własna

UE UE