Laboratorium spektrofluorymetrii

Laboratorium spektrofluorymetrii

Politechnika Rzeszowska

Adres laboratorium
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Laboratorium spektrofluorymetrii
al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

Dane kontaktowe
nykiele@prz.edu.pl
elawoz@prz.edu.pl
Formularz kontaktowy
UE UE