Laboratorium spektrofluorymetrii

Laboratorium spektrofluorymetrii

Politechnika Rzeszowska

Laboratorium spektrofluorymetrii jest laboratorium badawczym umożliwiającym analizę właściwości fluorescencyjnych (w zakresie widm wzbudzenia i emisji) różnego typu związków chemicznych (nowego typu materiałów) zarówno w roztworze, jaki i w ciele stałym; w tym w szczególności związków kompleksowych jonów metali z ligandami organicznymi.

Realizowane w laboratorium prace badawcze pozwalają na wykorzystanie zjawiska fluorescencji do badania właściwości biochemicznych substancji czynnych lub o potencjalnych właściwościach bioczynnych (antyoksydacyjnych – badania z użyciem metody ORAC, czy też oddziaływań z białkami – np. z białkiem BSA).

Laboratorium oferuje:

- kompleksową obsługę laboratoryjną, w tym przygotowanie próbek do badań;

- analizę ilościową (wyznaczanie stężeń różnych substancji organicznych i nieorganicznych) i jakościową roztworów substancji chemicznych oraz substancji czystych w zakresie przebiegu widm emisji i wzbudzenia.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania biologicznie i biochemiczne
B
Badania chemiczne
C
UE UE