Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii

Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii

Politechnika Rzeszowska

Białka, steroidy, przeciwciała IgG
Białka, steroidy, przeciwciała IgG
Proces krystalizacji
Materiały nieorganiczne, ceramiczne
Materiały nieorganiczne, ceramiczne
Wielkość i rozmiar cząstek, krystaliczność struktur, rozmiar porów
Monomery, polimery
Monomery, polimery
Oznaczanie struktury chemicznej, badanie przebiegu reakcji
Substancje lecznicze
Substancje lecznicze
Krystaliczność
Oznaczanie struktury chemicznej substancji aktywnej
Związki organiczne
Związki organiczne
Oznaczanie struktury chemicznej związków organicznych, badanie przebiegu reakcji
UE UE