Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii

Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii

Politechnika Rzeszowska

Adres laboratorium
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Chemiczny
Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii
al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

Dane kontaktowe
+48 17 865 13 38
chemia@prz.edu.pl
https://wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/wydzialowe-laboratorium-spektrometrii
Formularz kontaktowy
UE UE