Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

Politechnika Rzeszowska

Budynki
Budynki
Wartość maksymalna przyspieszenia drgań w pasmach 1/3 oktawowych
(Zakres częstotliwości: (0,5 - 100) Hz; Zakres przyspieszeń: ± 4,9 m/s2 pk)
Metoda pośrednia
PN-B-02170:1985; PN-B-02170:2016-12

Badanie akredytowane
Wartość skuteczna przyspieszenia drgań w pasmach 1/3 oktawowych
(Zakres częstotliwości: (0,5 - 80) Hz; Zakres przyspieszeń: ±4,9 m/s2 pk)
Metoda pośrednia
PN-B-02171:1988

Badanie akredytowane
Budynki, ściany, stropy
Budynki, ściany, stropy
Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych
(Zakres częstotliwości środkowych pasm: (100 – 5000) Hz)
Metoda in situ
PN-EN ISO 140-4:2000; PN-EN ISO 16283-1:2014-05; PN-EN ISO 140-5:1999; PN-EN ISO 16283-3:2016-04; PN-EN ISO 140-7:2000; PN-EN ISO 16283-2:2018; PN-EN ISO 717-1:2013-08; PN-EN ISO 717-2:2013-08

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami ściany zewnętrznej i jej elementów. Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych stropów
Metoda obliczeniowa
PN-EN ISO 140-4:2000; PN-EN ISO 16283-1:2014-05; PN-EN ISO 140-5:1999; PN-EN ISO 16283-3:2016-04; PN-EN ISO 140-7:2000; PN-EN ISO 16283-2:2018; PN-EN ISO 717-1:2013-08; PN-EN ISO 717-2:2013-08

Drogowe obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady i przepusty)
Drogowe obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady i przepusty)
Próbne obciążenie statyczne (pomiar przemieszczeń, osiadań, ugięć, odkształceń); Próbne obciążenie dynamiczne (pomiar przemieszczeń, przyspieszeń, odkształceń)
PB-01, PB-02, PB-04, PN-89/S-10050, PN-S-10040:1999

Badanie akredytowane
Ekrany akustyczne
Ekrany akustyczne
Równoważny poziom dźwięku A. Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych
(Zakres częstotliwości: (50 - 5000) Hz)
Metoda in situ
PN-ISO 10847:2002

Skuteczność ekranów
Metoda obliczeniowa
PN-ISO 10847:2002

Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych
Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych
Równoważny poziom dźwięku A; Ekspozycyjny poziom dźwięku A
(Zakres: (25-129) dB)
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 140, poz. 824) z wyłączeniem punktu H (Dz.U. 2011 nr 288, poz. 1697)

Badanie akredytowane
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T
Metoda obliczeniowa
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 140, poz. 824) z wyłączeniem punktu H (Dz.U. 2011 nr 288, poz. 1697)

Badanie akredytowane
Kładki dla pieszych
Kładki dla pieszych
Próbne obciążenie statyczne (pomiar przemieszczeń, osiadań, ugięć, odkształceń); Próbne obciążenie dynamiczne (pomiar przemieszczeń, przyspieszeń, odkształceń)
PB-01, PB-02, PB-04, PN-89/S-10050, PN-S-10040:1999

Badanie akredytowane
Kolejowe obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, estakady i przepusty)
Kolejowe obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, estakady i przepusty)
Próbne obciążenie statyczne (pomiar przemieszczeń, osiadań, ugięć, odkształceń); Próbne obciążenie dynamiczne (pomiar przemieszczeń, przyspieszeń, odkształceń)
PB-01, PB-02, PB-04, PN-89/S-10050, PN-S-10040:1999

Badanie akredytowane
Konstrukcje lub elementy konstrukcji budowlanych o rozpiętości max. 21 m
Konstrukcje lub elementy konstrukcji budowlanych o rozpiętości max. 21 m
Badania zmęczeniowe
Wg indywidualnego projektu badań

Badania statyczno-wytrzymałościowe pod obciążeniem do 2 x 630 kN
Wg indywidualnego projektu badań

Materiały dźwiękochłonne, drogowe ekrany akustyczne
Materiały dźwiękochłonne, drogowe ekrany akustyczne
Współczynnik pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
(Zakres częstotliwości: (100 ÷ 5000) Hz)
Metoda laboratoryjna
PN-EN ISO 354:2005 z wyłączeniem pkt. 7.3; PN-EN ISO 11654:1999; PN-EN 1793-1:2017-05; PN-EN 1793-3:2001

Wskaźnik pochłaniania dźwięku
Metoda obliczeniowa
PN-EN ISO 354:2005 z wyłączeniem pkt. 7.3; PN-EN ISO 11654:1999; PN-EN 1793-1:2017-05; PN-EN 1793-3:2001

Wskaźnik oceny pochłaniania dźwięku
Metoda obliczeniowa
PN-EN ISO 354:2005 z wyłączeniem pkt. 7.3; PN-EN ISO 11654:1999; PN-EN 1793-1:2017-05; PN-EN 1793-3:2001

Okna, pakiety szybowe, ściany, drzwi, stropy, drogowe ekrany akustyczne
Okna, pakiety szybowe, ściany, drzwi, stropy, drogowe ekrany akustyczne
Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 1/3 oktawowych
(Zakres częstotliwości środkowych pasm: (100 – 5000) Hz)
Metoda laboratoryjna
PN-EN ISO 10140-1:2016-10; PN-EN ISO 10140-2:2011; PN-EN ISO 10140-3:2011; PN-EN ISO 10140-4:2011; PN-EN ISO 10140-5:2011; PN-EN ISO 140-6:1999; PN-EN ISO 717-1:2013-08; PN-EN ISO 717-2:2013-08; PN-EN 1793-2:2018-08; PN-EN 1793-3:2001

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami. Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych stropów.
Metoda obliczeniowa
PN-EN ISO 10140-1:2016-10; PN-EN ISO 10140-2:2011; PN-EN ISO 10140-3:2011; PN-EN ISO 10140-4:2011; PN-EN ISO 10140-5:2011; PN-EN ISO 140-6:1999; PN-EN ISO 717-1:2013-08; PN-EN ISO 717-2:2013-08; PN-EN 1793-2:2018-08; PN-EN 1793-3:2001

Wskaźnik oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych
Metoda obliczeniowa
PN-EN ISO 10140-1:2016-10; PN-EN ISO 10140-2:2011; PN-EN ISO 10140-3:2011; PN-EN ISO 10140-4:2011; PN-EN ISO 10140-5:2011; PN-EN ISO 140-6:1999; PN-EN ISO 717-1:2013-08; PN-EN ISO 717-2:2013-08; PN-EN 1793-2:2018-08; PN-EN 1793-3:2001

Stal, aluminium, kompozyty FRP,  połączenia śrubowe i spawane
Stal, aluminium, kompozyty FRP, połączenia śrubowe i spawane
Badania zmęczeniowe
Wg indywidualnego projektu badań

Stal, aluminium, kompozyty FRP, połączenia śrubowe i spawane
Stal, aluminium, kompozyty FRP, połączenia śrubowe i spawane
Badania statyczno-wytrzymałościowe pod obciążeniem do 630 kN
Wg indywidualnego projektu badań

UE UE