Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

Politechnika Rzeszowska

Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej wykonuje:

·       badania statyczno-wytrzymałościowe i zmęczeniowe konstrukcji budowlanych i inżynierskich oraz materiałów i połączeń stosowanych w budownictwie,

·       badania obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, kładek) pod próbnym obciążeniem,

·       badania drgań obiektów budowlanych,

·       badania izolacyjności akustycznej i współczynnika pochłaniania dźwięku,

·       ocenę efektywności ekranów akustycznych,

·       badania hałasu w środowisku.

 

Od 2013 roku Laboratorium ma status laboratorium akredytowanego. Certyfikat o nr AB 1413 został wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Obecnie zakres akredytacji obejmuje:

·       badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym,

·       badania drgań budynków,

·       badania hałasu pochodzącego od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych (środowisko ogólne).

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę, która podlega okresowym wzorcowaniom i sprawdzeniom w celu zapewnienia spójności pomiarowej. 


Uwaga: termin realizacji badań jest ustalany indywidualnie i zależy od aktualnie wykonywanych w laboratorium prac.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania akustyczne i drgań
A
Badania mechaniczne
J
Badania dotyczące inżynierii środowiska
G
Obiekty badań
Wyroby, materiały, obiekty budowlane
5
Hałas w środowisku ogólnym
9
Wyroby i materiały konstrukcyjne
8
Drewno
27
UE UE