Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

Politechnika Rzeszowska

Adres laboratorium
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji
ul. Poznańska 2
35-959 Rzeszów

Dane kontaktowe
+48 17 865 1214, +48 17 865 1461, +48 17 865 1734
wlbk@prz.edu.pl
http://www.wlbk.prz.edu.pl
Formularz kontaktowy
UE UE