Laboratorium analiz przetworów owocowo-warzywnych. Linie technologiczne przetwarzania owoców i warzyw

Laboratorium analiz przetworów owocowo-warzywnych. Linie technologiczne przetwarzania owoców i warzyw

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium analiz przetworów owocowo-warzywnych. Linie technologiczne przetwarzania owoców i warzyw jest laboratorium badawczym, specjalizującym się w badaniach owoców i warzyw pod kątem ich przydatności przetwórczej. Możliwości laboratorium to:
- wykonywanie prób pilotażowych w skali ćwierć technicznej w kierunku przetworów typu soki, przeciery, musy owocowe i warzywne, proszki owocowe; 

- opracowanie nowych produktów, ich standaryzacja w skali ćwierć technicznej;

- szkolenia z zakresu zasad najlepszych dostępnych technik (BAT) w przetwórstwie owocowo-warzywnym;

- opinie i ekspertyzy z zakresu istniejących jak i nowych technologii mających zastosowanie w przetwórstwie owocowo-warzywnym.

Laboratorium wyposażane w aparaturę o wysokim europejskim poziomie, obsługiwane przez wykwalifikowana kadrę. 

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania właściwości fizycznych
N
Obiekty badań
Produkty rolne
1
UE UE