Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej

Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Ekstrakty roślinne, składowe kosmetyków
Ekstrakty roślinne, składowe kosmetyków
Całkowita zawartość polifenoli w ekstrakcie roślinnym / składowej kosmetyku
Metoda Folina-Ciocalteu
Procedura badawcza wewnętrzna nr 4

Właściwości antyoksydacyjne ekstraktu roślinnego / składowej kosmetyku in situ
Metoda DPPH lub ABTS
Procedura badawcza wewnętrzna nr 5

Całkowita zawartość białka w ekstrakcie roślinnym / składowej kosmetyku
Metoda Bradforda
Procedura badawcza wewnętrzna nr 6

UE UE