Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej

Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Adres laboratorium
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Kolegium Medyczne
Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej
Kielnarowa 386A
36-020 Tyczyn k. Rzeszowa

Dane kontaktowe
+48 17 866 12 68
bskora@wsiz.edu.pl
https://wsiz.edu.pl/nauka-i-badania/laboratoria-badawcze/laboratorium-biochemii-toksykologii-i-genetyki-klinicznej/
Formularz kontaktowy
UE UE