Laboratorium analiz wyrobów piekarniczych. Linie technologiczne przetwarzania ziarna

Laboratorium analiz wyrobów piekarniczych. Linie technologiczne przetwarzania ziarna

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium analiz wyrobów piekarniczych. Linie technologiczne przetwarzania ziarna jest laboratorium badawczym specjalizującym się w badaniach wartości technologicznej ziarna zbóż, wartości wypiekowej mąki oraz badaniach reologicznych ciasta. Laboratorium wykonuje także badania wartości wypiekowej mąki metodami bezpośredniego wypieku laboratoryjnego. Laboratorium wykonuje badania w zakresie:

-      oznaczenia podstawowego składu chemicznego ziarna pszenicy/żyta, mąki pszennej/żytniej z użyciem analizatora NIR,

-      oznaczenia ilości glutenu mokrego i indeksu glutenu,

-      oznaczenia liczby opadania mąki pszennej/żytniej,

-      analizy sitowej mąki pszennej/żytniej,

-      analizy farinograficznej mąki pszennej/żytniej,

-      analizy ekstensograficznej ciasta pszennego,

-      analizy fermentograficznej mąki pszennej,

próbnego wypieku laboratoryjnego chleba

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania chemiczne
C
Badania właściwości fizycznych
N
Badania biologicznie i biochemiczne
B
Obiekty badań
Żywność
22
UE UE