Laboratorium analiz instrumentalnych składników żywnościowych

Laboratorium analiz instrumentalnych składników żywnościowych

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium analiz instrumentalnych składników żywnościowych jest laboratorium badawczym zajmującym się zagadnieniami związanymi z oceną jakości żywności pod kątem właściwości prozdrowotnych. Laboratorium oferuje:

·       Ekstrakcję i izolację substancji biologicznie czynnych pochodzenia roślinnego,

·       Oznaczanie profilu związków polifenolowych w surowcach roślinnych,

·       Oznaczanie potencjału przeciwutleniającego żywności pochodzenia roślinnego,

·       Oznaczanie barwy produktów żywnościowych.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania chemiczne
C
Badania właściwości fizycznych
N
Obiekty badań
Żywność
22
UE UE