Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska

Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska

Uniwersytet Rzeszowski

Do zadań badawczych Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska należą:

- utworzenie sieci monitoringu środowiska,

- badanie zanieczyszczenia wokół głównych arterii komunikacyjnych w aglomeracjach i poza nimi,

- zagrożenie środowiska dioksynami w procesach spalania odpadów i recyklingu odpadów ropopochodnych,

- symulacje katastrof ekologicznych,

- stworzenie programu ochrony powietrza.

 

Do laboratorium należą:

- Pracownia Badań Składu Gleby, Wody i Powietrza;

- Pracownia Monitoringu Promieniowania Elektromagnetycznego;

- Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii;

- Pracownia Astrofizycznego Monitoringu Środowiska;

- Pracownia Metrologii i Współczesnych Systemów Akwizycji Danych

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania właściwości fizycznych
N
UE UE