Laboratorium metod wspomagania funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Laboratorium metod wspomagania funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Rzeszowski

Aktywność mięśni
Aktywność mięśni
Ocena aktywności mięśniowej z wykorzystaniem Biofeedback i EMG
Procedura własna

Koordynacja nerwowo-mięśniowa
Koordynacja nerwowo-mięśniowa
Ocena poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej po treningu w systemie REDCORD z wykorzystaniem EMG
Procedura własna

Siła mięśniowa kończyn dolnych
Siła mięśniowa kończyn dolnych
Ocena poprawy siły mięśniowej po treningu w systemie REDCORD z wykorzystaniem Biofeedback i EMG
Procedura własna

UE UE