Laboratorium metod wspomagania funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Laboratorium metod wspomagania funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium Metod Wspomagania Funkcjonowania Osób Niepełnosprawnych jest laboratorium badawczym specjalizującym się w ocenie czynników wpływających na poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych.  

Laboratorium oferuje:

- trening oraz ocenę siły mięśni prostowników i zginaczy kończyn dolnych, przy różnym kącie zgięcia w stawie z wykorzystaniem Biofeedbacku (biologicznego sprzężenia zwrotnego);

- trening oraz pomiar aktywności mięśniowej bazując na analizie powierzchni sygnału elektromiograficznego (sEMG) i wykorzystując biologiczne sprzężenie zwrotne;

- szeroki zakres ćwiczeń korekcyjnych z wykorzystaniem systemu podwieszek, poduszek sensomotorycznych oraz specjalnie zaprojektowanych elastycznych linek zapewniając kontrolę nad formą wykonywania ćwiczeń niezależnie od poziomu wytrenowania pacjenta.

Laboratorium wyposażone w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowej kontroli.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne
D
Obiekty badań
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
UE UE