Laboratorium Biologii Molekularnej

Laboratorium Biologii Molekularnej

Uniwersytet Rzeszowski

Krew pełna, surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz, tkanka, DNA, RNA
Krew pełna, surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, mocz, tkanka, DNA, RNA
Analiza ekspresji
Metoda Real Time PCR lub testami ELISA
Procedury własne

Analiza mikroRNA
Metoda Real Time PCR
Procedury własne

Polimorfizm genetyczny
Metoda PCR, PCR-RFLP lub Real Time PCR
Procedury własne

Analiza statusu metylacyjnego
Metoda PCR lub Real Time PCR
Procedury własne

Ocena poziomu globalnej metylacji
Metoda testów ELISA
Procedury własne

Analiza cfDNA
Metoda Real Time PCR lub PCR
Procedury własne

Analiza widm
Metoda FTIR, Ramana lub MRI
Procedury własne

Surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, tkanki
Surowica, osocze, płyn mózgowo-rdzeniowy, tkanki
Testy ELISA
Załączone protokoły

UE UE