Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Politechnika Rzeszowska

Układy, podzespoły, urządzenia oraz systemy elektryczne i elektroniczne
Układy, podzespoły, urządzenia oraz systemy elektryczne i elektroniczne
Badanie odporności na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
(Zakres częstotliwości: 150 kHz – 400 MHz; Poziom narażeń: 1 - 10V; Urządzenia jedno i trójfazowe o poborze prądu do 32A)
PN-EN 61000-4-6:2014

Pomiar zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła
(Zakres częstotliwości: 50 Hz / 60 Hz Urządzenia jedno i trójfazowe o poborze prądu do 63A)
PN-EN 61000-3-3:2013, PN-EN 61000-3-11:2013

Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych
(Zakresie częstotliwości: przewodzone: 9 kHz – 30 MHz; promieniowane: 30 MHz – 6 GHz)
PN-EN 55011:2016 , PN-EN 55014-1:2014, PN-EN 55015:2013, PN-EN 55032:2015

Pomiar mocy zaburzeń
( Zakres częstotliwości: 30 MHz – 300 MHz)
PN-EN 55014-1:2014

Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych
(Zakres częstotliwości: przewodzone: 150 kHz – 152 MHz; promieniowane: 100 MHz – 6 GHz)
RTCA/DO-160F

Pomiar emisji zaburzeń przewodzonych i promieniowanych
(Zakres częstotliwości: przewodzone: 10 kHz – 10 MHz; promieniowane: 10 kHz – 18 GHz)
NO-06-A200:2012; NO-06-A500:2012

Pomiar wrażliwości urządzeń elektrycznych i elektronicznych na wyładowania elektrostatyczne ESD
(Poziom udarów ESD: 0,2 kV – 30 kV)
PN-EN 61000-4-2:2012

Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
(Częstotliwość: 50 Hz; Poziom narażeń: 3 A/m – 1000 A/m)
PN-EN 61000-4-8:2010

Pomiary wrażliwości urządzeń elektrycznych i elektronicznych na jednorodne, promieniowane pole elektromagnetyczne
(Maksymalny poziom narażeń: 10 V/m; Odległość obiekt – antena: 3 m; Zakres częstotliwości: 80 MHz – 6 GHz; Urządzenia jedno i trójfazowe o poborze prądu do 32A)
PN-EN 61000-4-3:2007

Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST)
(Poziom narażeń: 0,2kV – 5,5 kV; Urządzenia jedno i trójfazowe o poborze prądu do 63A)
PN-EN 61000-4-4:2013

Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia zasilania (AC)
(Urządzenia jedno i trójfazowe o poborze prądu do 63A)
PN-EN 61000-4-11:2007

Badanie odporności na udary (Surge)
(Poziom narażeń: 0,2 kV – 7 kV; Urządzenia jedno i trójfazowe o poborze prądu do 63A)
PN-EN 61000-4-5:2014

Pomiar harmonicznych i interharmonicznych prądu
(Zakres częstotliwości: 50 Hz – 2,5 kHz Urządzenia jedno i trójfazowe o poborze prądu do 63A)
PN-EN 61000-3-2:2014, PN-EN 61000-3-12:2012

UE UE