Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Politechnika Rzeszowska

Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Politechniki Rzeszowskiej posiada wyposażenie techniczne pozwalające na kompleksowe badania sprzętu elektronicznego i elektrycznego zgodnie z wymogami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/WE. Laboratorium dysponuje profesjonalnym zestawem aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiaru emisji zaburzeń elektromagnetycznych generowanych i emitowanych przez urządzania i systemy i ich odporności na znormalizowane rodzaje zaburzeń. Badania w laboratorium są realizowane zgodnie z aktualnymi wymogami międzynarodowych i krajowych standardów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej dla obiektów cywilnych a w przypadku pomiaru emisji zaburzeń także dla urządzeń lotniczych i militarnych. Laboratorium jest wyposażone w aparaturę kontrolno - pomiarową czołowych, światowych jej producentów m.in. takich firm jak: Rohde & Schwarz, EMTest, COMTest, ETS-LINTGREN, BONN, Schwarzbeck.

Przy obecnym potencjale  laboratorium świadczy usługi w zakresie:

-    prac eksperckich w aspekcie rozwiązywania problemów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń oraz systemów elektrycznych i elektronicznych;

-    pomiaru emisji zaburzeń o częstotliwościach radiowych w przedziale od 100Hz do 18GHz, w komorze bezechowej 3M firmy TDK, z uwzględnieniem wymagań, norm cywilnych PN-EN 55011, PN-EN 55014, PN-EN 55015, PN-EN 55032, PN-EN 61000-6-2, PN-EN 61000-6-4, lotniczych RTCA DO160G, militarnych NO-06-A200, NO-06-A200 dla obiektów o wadze do 1 tony.  

-    pomiaru napięcia zaburzeń na zaciskach zasilania i portach przewodowych interfejsów komunikacyjnych,  badanych urządzeń w przedziale częstotliwości od 9kHz do 200MHz w obwodach o obciążalności do 63A/fazę z uwzględnieniem wymagań norm cywilnych PN-EN 55011, PN-EN 55014, PN-EN 55015, PN-EN 55032, PN-EN 61000-6-2, PN-EN 61000-6-4, lotniczych RTCA DO160G, militarnych NO-06-A200, NO-06-A200. 

-    pomiaru emisji harmonicznych prądów generowanych w obwodach zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych  oraz współczynników  zmian i wahań napięcia dla odbiorników jedno i trójfazowych zgodnie z wymaganiami m.in. norm PN-EN 61000-3-2, -3-3, -3-11, 3-12;

-    pomiaru podatności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na jednorodne, promieniowane pole elektromagnetyczne o natężeniu do 10V/m w zakresie częstotliwości od 80MHz do 6GHz, w komorze bezechowej, zgodnie z wymaganiami standardu cywilnego PN-EN 61000-4-3;

-    pomiaru odporności urządzeń jedno i trójfazowych na znormalizowane rodzaje zaburzeń elektromagnetycznych zgodnie z wymaganiami standardów PN-EN 61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -14, -16, -27, -28, -29 dla większości testów w obwodach o obciążalności do 63A.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
F
Obiekty badań
Wyroby i wyposażenie elektryczne
6
UE UE