Laboratorium Badawcze Materiałów Sypkich

Laboratorium Badawcze Materiałów Sypkich

Politechnika Rzeszowska

Krzemionka, skrobia
Krzemionka, skrobia
Rozkład wielkości cząstek
Metoda dyfrakcji laserowej (badanie dostępne od 09.2020 r.)
PN ISO 13320:2009

Nawozy mineralne, farmaceutyki
Nawozy mineralne, farmaceutyki
Badania procesu granulacji talerzowej i bębnowej, otrzymywanie granulatów z dostarczonego materiału
Opracowanie technologii granulacji proszku obejmujące dobór i optymalizację parametrów procesu, oraz pomiar wybranych właściwości produktu w uzgodnieniu z Zamawiającym
Procedura ustalana każdorazowo z Zamawiającym

Nawozy mineralne, farmaceutyki, rozdrobniony PE, węglan wapnia, krzemionka
Nawozy mineralne, farmaceutyki, rozdrobniony PE, węglan wapnia, krzemionka
Oznaczenie właściwości materiałów proszkowych z użyciem Indeksów Carra (badanie dostępne od 09.2020 r.)
ASTM D6393-14

Test ścinania materiału proszkowego w komórce Jenike’go
ASTM D6128-16

Piasek
Piasek
Rozkład granulometryczny (uziarnienie)
(Zakres: (0 – 3) mm)
Metoda analizy sitowej
PN EN 933:1999

UE UE