Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów

Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów

Politechnika Rzeszowska

Polimery i kompozyty, guma, powłoki lakiernicze
Polimery i kompozyty, guma, powłoki lakiernicze
Właściwości termiczne, temperatura zeszklenia, moduł zachowawczy, moduł stratności, moduł zespolony, tangens kąta stratności mechanicznej
ISO 6721-1:2019

Polimery i kompozyty, produkty syntez, woski
Polimery i kompozyty, produkty syntez, woski
Ciepło właściwe
PN-EN ISO 11357-1:2016-11

Polimery, produkty syntez, woski, aktywne i pomocnicze substancje farmaceutyczne
Polimery, produkty syntez, woski, aktywne i pomocnicze substancje farmaceutyczne
Określenie czystości produktów i substratów
PN-EN ISO 11357-1:2016-11

Polimery, produkty syntez, woski, chemikalia, aktywne i pomocnicze substancje farmaceutyczne
Polimery, produkty syntez, woski, chemikalia, aktywne i pomocnicze substancje farmaceutyczne
Temperatury przejść fazowych i charakterystyczne dla nich wartości (zmiany entalpii, ciepła właściwego), wyznaczenie stopnia krystaliczności
PN-EN ISO 11357-1:2016-11

Badania procesu degradacji termicznej
PN-EN ISO 11357-1:2016-11

Żywice polimerowe
Żywice polimerowe
Reaktywność polimerów, np. w reakcji sieciowania, kinetyka reakcji, określenie przebiegu reakcji
PN-EN ISO 11357-1:2016-11

UE UE