Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów

Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów

Politechnika Rzeszowska

Laboratorium Analizy Termicznej i Badania Reaktywności Polimerów oferuje szerokie spektrum badań z wykorzystaniem skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC oraz dynamicznej analizy termomechanicznej DMA. W naszym laboratorium możliwe jest badanie wszelkiego rodzaju materiałów polimerowych, związków małocząsteczkowych, w tym aktywnych substancji farmaceutycznych (API), wosków, smarów, olejów, a także fizycznych procesów zachodzących w trakcie ogrzewania lub chłodzenia materiałów pochodzenia biologicznego, takich jak np. białka.

Zakres oferty laboratorium obejmuje m.in.:

̶       określenie temperatury przejść fazowych w czasie ogrzewania lub chłodzenia badanych substancji, tj. temperatura topnienia, krystalizacji oraz temperatura zeszklenia,

̶            określenie składu chemicznego i czystości badanych substancji,

̶            wyznaczenie ciepła właściwego,

̶            badanie przebiegu reakcji chemicznych,

̶            wyznaczenie modułów dynamicznych,

̶            badanie procesu wulkanizacji.


Laboratorium wyposażone jest w najwyższej klasy sprzęt, a analizy przeprowadza doświadczona i wykwalifikowana kadra naukowa.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania chemiczne
C
Obiekty badań
Wyroby chemiczne
4
Wyroby farmaceutyczne
20
Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
21
Farby i lakiery
45
Materiały smarne
46
UE UE