Laboratorium absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)

Laboratorium absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)

Politechnika Rzeszowska

Produkty rolne; wyroby chemiczne; wyroby, materiały, obiekty budowlane; wyroby i materiały konstrukcyjne; powietrze; paliwa; meble; szkło i ceramika; wyroby inne; papier, tektura; wyroby farmaceutyczne; wyroby z tworzyw sztucznych i gumy; żywność; tekstylia i skóra; wyroby tytoniowe; zabawki; drewno
Produkty rolne; wyroby chemiczne; wyroby, materiały, obiekty budowlane; wyroby i materiały konstrukcyjne; powietrze; paliwa; meble; szkło i ceramika; wyroby inne; papier, tektura; wyroby farmaceutyczne; wyroby z tworzyw sztucznych i gumy; żywność; tekstylia i skóra; wyroby tytoniowe; zabawki; drewno
Oznaczenie metali
(Możliwe do oznaczenia pierwiastki w różnego typu materiałach: In, Co, Cd, Tl, Sb, Na, Ca, Mg, Cu, Zn, Cr, Mn, K, Ag, Ni, Fe, Bi, Pb)
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Procedura własna

UE UE