Laboratorium absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)

Laboratorium absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA)

Politechnika Rzeszowska

Głównym obszarem działalności Laboratorium Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej (ASA) jest analiza pierwiastków metalicznych z wykorzystaniem technik absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS w następujących próbkach: gleby, rośliny, żywność, materiały przemysłowe. Oferta laboratorium obejmuje również przygotowanie dostarczonych próbek do analizy.

Doświadczenie zawodowe zespołu zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania chemiczne
C
Obiekty badań
Produkty rolne
1
Pasze dla zwierząt
55
Wyroby chemiczne
4
Kosmetyki
42
Nawozy
43
Wyroby, materiały, obiekty budowlane
5
Wyroby i materiały konstrukcyjne
8
Powietrze
9
Woda
28
Gleba, grunty, skały
31
Ścieki
30
Osady, odpady
32
Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
33
Środowisko ogólne (czynniki fizyczne)
34
Pomieszczenia (warunki środowiskowe)
35
Gazy
36
Paliwa
10
Ropa naftowa
47
Meble
11
Szkło i ceramika
12
Papier, tektura
18
Wyroby farmaceutyczne
20
Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
21
Żywność
22
Tekstylia i skóra
23
Wyroby tytoniowe
24
Zabawki
25
Drewno
27
UE UE