Laboratorium Badań Polimerów

Laboratorium Badań Polimerów

Politechnika Rzeszowska

Nanonapełniacze nieorganiczne, dyspersje, emulsje
Nanonapełniacze nieorganiczne, dyspersje, emulsje
Wielkość cząstek, rozkład wielkości cząstek
Metoda dynamicznego rozpraszania światła
Badania wykonywane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta

Potencjał zeta
Metoda elektroforetycznego rozpraszania światła
Badania wykonywane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta

Polimery, tworzywa sztuczne
Polimery, tworzywa sztuczne
Liczbowo, wagowo, zetowo, średnia masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej
Metoda potrójnej detekcji, kalibracji uniwersalnej lub kalibracji konwencjonalnej
DIN 55672

UE UE