Laboratorium Badań Polimerów

Laboratorium Badań Polimerów

Politechnika Rzeszowska

Laboratorium Badań Polimerów oferuje badania z wykorzystaniem chromatografii żelowej GPC/SEC oraz badanie wielkości nanocząstek w dyspersjach i roztworach metodą dynamicznego rozpraszania światła DLS. W naszym laboratorium możliwe jest badanie wszelkiego rodzaju materiałów polimerowych, tworzyw sztucznych, badanie różnego typu nanodyspersji i nanoemulsji oraz roztworów polimerów.


Zakres oferty laboratorium obejmuje m.in.:

̶            określenie średnich mas cząsteczkowych polimerów i tworzyw sztucznych, 

̶            określenie rozkładu mas cząsteczkowych,

̶            określenie zawartości dodatków stosowanych do tworzyw sztucznych,

̶            wyznaczanie wielkości nanocząstek w dyspersjach, emulsjach i roztworach,

̶            wyznaczanie potencjału zeta w dyspersjach i roztworach wodnych,

̶            badanie stabilności nanodyspersji i nanoemulsji.


Laboratorium wyposażone jest w dobrej klasy sprzęt, a analizy przeprowadza doświadczona i wykwalifikowana kadra naukowa.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania chemiczne
C
Obiekty badań
Wyroby chemiczne
4
Wyroby farmaceutyczne
20
Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
21
Farby i lakiery
45
Materiały opakowaniowe
49
UE UE