Instytut Badawczy Inżynierii Lądowej Alpha Laboratory Adam Wiącek

Instytut Badawczy Inżynierii Lądowej Alpha Laboratory Adam Wiącek

Instytut Badawczy Inżynierii Lądowej Alpha Laboratory jest niezależną jednostką zrzeszającą specjalistów w zakresie inżynierii materiałowej. Celem działalności jest pomoc podczas całego procesu inwestycyjnego. Oferta naszej firmy obejmuje pomoc prawną, szkolenia, konsultacje w procesie certyfikacyjnym, wsparcie technologiczne oraz badania laboratoryjne. Współpracujemy z firmami wykonawczymi, producentami materiałów budowlanych, kopalniami, nadzorem inwestorskim jak i osobami prywatnymi. Wykwalifikowana kadra laboratorium, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, stosowane procedury badawcze, obieg dokumentacji odpowiadają wymaganiom stawianym laboratoriom przez PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres oferty:

-badania świeżej mieszanki betonowej oraz parametrów wytrzymałościowych oraz trwałościowych stwardniałego betonu

-badania wytrzymałościowych oraz trwałościowych mieszanek wiązanych hydraulicznie

-badania bieżące, okresowe oraz badania typu kruszyw

-badania laboratoryjne gruntów

-badania z zakresu geologii inżynierskiej oraz geotechniki

-badania mieszanek mineralno-asfaltowych

-badania z zakresu diagnostyki nawierzchni

Alternate Text
Obiekty badań
Wyroby, materiały, obiekty budowlane
5
UE UE