Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.

Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. (CTB-IBC Sp. z o.o.) działa na rynku budowlanym od marca 2001 roku (do sierpnia 2018 r. spółka funkcjonowała pod nazwą Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Sp. z o.o.).

CTB-IBC jest akredytowanym laboratorium badawczym materiałów budowlanych (AB 535) specjalizującym się w badaniach betonu i jego składników. CTB-IBC posiada również status laboratorium notyfikowanego (NB 2039). Centralne laboratorium CTB-IBC mieści się w Rzeszowie. Spółka posiada również oddziały laboratoryjne w Warszawie i Krakowie. Laboratoria CTB-IBC wyposażone są w specjalistyczną aparaturę kontrolno-badawczą, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia podlegają okresowej kontroli metrologicznej w celu zapewnienia spójności pomiarowej uzyskiwanych wyników badań. Aktualnie laboratorium ma w ofercie ponad 220 metod badawczych, z czego ponad 70 objętych jest akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji. CTB-IBC jest laboratorium niezależnym - może pracować dla producenta wyrobu budowlanego, inwestora, wykonawcy lub inspektora nadzoru. Obsługa CTB-IBC jest kompleksowa – od pobrania próbek w dowolnie wskazanym miejscu, przez ich pielęgnację, do uzyskania wyniku i przekazania sprawozdań z badań.

CTB-IBC jest również akredytowaną jednostką certyfikującą wyroby (AC 205), której zakres świadczonych usług obejmuje certyfikację zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych w systemie krajowym oraz europejskim.

Ponadto spółka realizuje opinie i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego, sposobów zabezpieczania i technologii przeprowadzania robót naprawczych konstrukcji. Ekspertyzy wykonywane są przez uprawnionych rzeczoznawców. Kadra własna oraz współpraca z instytutami zewnętrznymi zapewnia rozwiązanie problemów technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych z zakresu budownictwa.

CTB-IBC oferuje również szkolenia otwarte z zakresu kształtowania jakości w budownictwie, zwłaszcza w zakresie betonu, materiałów budowlanych oraz kontroli jakości.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania właściwości fizycznych
N
Obiekty badań
Wyroby, materiały, obiekty budowlane
5
UE UE