Laboratorium ENV

Laboratorium ENV

BURY Sp. z o.o.

Laboratorium ENV jest obszarem, w którym realizowane są testy niezawodności urządzeń elektronicznych. Celem testów jest weryfikacja poprawnego działania wyrobów przez cały planowany czas użytkowania oraz w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

W laboratorium realizowane są testy środowiskowe:

§   Mechaniczne (wibracje, szoki mechaniczne, spadki swobodne)

§   Klimatyczne (wilgotność, temperatura, korozja, kondensacja)

§   Testy niezawodności (Service Life Tests / Endurance test / Durability tests)

§   Testy chemiczne (odporność na substancje chemiczne)

§   Testy niewłaściwego użycia (odporność na działanie sił przekraczających normalne użytkowanie)

Inne testy realizowane w obszarze ENV:

§   Pomiary siły w funkcji drogi (przełączniki, złącza, sprężyny, pomiar sił montażu/demontażu i inne)

§   Pomiary podświetlenia

Laboratorium wyposażone w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym wzorcowaniom i sprawdzeniom w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Wykwalifikowana kadra laboratorium, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, stosowane procedury badawcze, obieg dokumentacji odpowiadają wymaganiom stawianym laboratoriom akredytowanym, ale laboratorium nie posiada akredytacji PCA. Tym niemniej wyniki badań są akceptowane przez największe firmy niemieckiej i światowej branży samochodowej.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne)
G
Obiekty badań
Wyroby i wyposażenie elektroniczne
54
UE UE