Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

BURY Sp. z o.o.

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej BURY jest laboratorium badawczym EMC oraz testów elektrycznych zgodnych z ISO16750 i normami pokrewnymi. W zakresie laboratorium znajdują się głównie testy zgodne z normami dotyczącymi pojazdów samochodowych i sieci zasilającej 12/24V. Dodatkowo posiadamy możliwość wykonania testów na znak CE zgodnie z Dyrektywą EMC oraz pretestów wg regulacji ECE-R10.

Laboratorium wyposażone w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym wzorcowaniom i sprawdzeniom w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Wykwalifikowana kadra laboratorium, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, stosowane procedury badawcze, obieg dokumentacji odpowiadają wymaganiom stawianym laboratoriom akredytowanym, ale laboratorium nie posiada akredytacji PCA. Tym niemniej wyniki badań są akceptowane przez największe firmy niemieckiej i światowej branży samochodowej.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
F
Badania elektryczne i elektroniczne
E
Obiekty badań
Wyroby i wyposażenie elektroniczne
54
UE UE