Pracownia Antropometrii

Pracownia Antropometrii

Uniwersytet Rzeszowski

Pracownia Antropometrii zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem pomiarów z zakresu antroposkopii (ocena cech opisowych ciała człowieka) oraz antropometrii, obejmującej zarówno pomiary cefalometryczne (pomiary głowy) jak i somatometryczne (pomiary całego ciała człowieka z wyłączeniem głowy) wśród dzieci i dorosłych.

Kadra Pracowni Antropometrii specjalizuje się w pomiarach z zakresu Kinantropometrii (antropometria sportowa) – jest to specjalizacja naukowa zajmująca się problematyką wzrostu, aktywności, wydolności i odżywiania ciała człowieka na podstawie określonych, precyzyjnych pomiarów. Pomiary Kinantropometryczne pozwalają na ocenę ciała człowieka w zakresie jego:

·       Wielkości

·       Kształtu

·       Proporcji

·       Składu

·       Dojrzałości

·       Funkcji

Dzięki gruntownej znajomości procesów wzrostu i rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży oraz spełnieniu najwyższych standardów dotyczących dokładności i powtarzalności pomiarów wykonywanych przez kadrę Pracowni Antropometrii, może ona świadczyć usługi w zakresie obiektywnej oceny konkretnego sportowca, zapewniając rzetelny pomiar jego stanu somatycznego w określonym momencie. Uzyskane informacje pozwolą trenerom różnicować w ujęciu ilościowym zmiany somatyczne wynikające z naturalnego rozwoju/wzrostu organizmu od tych wynikających ze stosowanego treningu.

       Usługi świadczone przez pracownię mogą stanowić zasadniczą, obiektywną podstawę strukturalną w procesie wyłaniania talentów, monitoringu treningu sportowego oraz analizy osiągnięć sportowych.

Wszystkie pomiary antropometryczne wykonywane są przez badacza posiadającego akredytację: Level 3 - Instructor anthropometrist ISAK® (ang. The International Society for the Advancement of Kinanthropometry). Jest to pierwsza i na chwilę obecną jedyna osoba w Polsce posiadająca tak wysoki poziom akredytacji najważniejszej, międzynarodowej organizacji wytyczającej standardy dokładności oraz powtarzalności pomiarów antropometrycznych. Akredytacja ISAK® Level 3 potwierdza dokładność oraz powtarzalność pomiarową badacza w 43 pomiarach ciała człowieka na poziomie odpowiednio poniżej 7,5% oraz 5% TEM (ang. Technical Error of Measurement – maksymalny błąd pomiarowy) w przypadku pomiaru fałdów skórno-tłuszczowych oraz odpowiednio poniżej 1,5% oraz 1% TEM w pozostałych pomiarach.

 

Pracownia Antropometrii wykonuje pomiary u dzieci i dorosłych:

·       Ogólne pomiary (wysokość ciała, masa ciała, wysokość siedzeniowa, rozpiętość ramion)

·       Pomiary fałdów skórno – tłuszczowych (triceps, biceps, podłopadkowy, nadkolcowy, biodrowy, brzuszny, udowy, łydka)

·       Pomiary obwodów ciała (głowa, szyja, ramię rozluźnione oraz napięte, przedramię, nadgarstek, klatka piersiowa, talia, biodra, udo, łydka, kostka)

·       Pomiary długości odcinkowych - względne oraz bezwzględne (ramię, przedramię, dłoń, kończyna dolna, udo, podudzie, stopa)

·       Pomiary szerokości ciała (barki, miednica, głębokość oraz szerokość klatki piersiowej, szerokość kości ramiennej oraz udowej)

Na podstawie wykonanych pomiarów pracownia oferuje obliczenie metodą antropometryczną somatotypu (Heath-Carter), składu ciała oraz wszelkich wskaźników antropometrycznych (takich jak m. in. BMI, WHR, WHtR, wskaźniki proporcji ciała). Wyniki wykonanych pomiarów oraz obliczonych na ich podstawie wskaźników zostaną zinterpretowane poprzez odniesienie do ogólnopolskich lub/oraz międzynarodowych norm populacyjnych lub siatek centylowych (ocena rozwoju biologicznego dzieci).

 

Ponadto Pracownia Antropometrii wykonuje:

·       pomiary składu ciała metodą Bioimpedancji Elektrycznej (BIA) z wykorzystaniem profesjonalnego analizatora składu ciała (Tanita)

·       obiektywną ocenę postawy ciała oraz krzywizn kręgosłupa na podstawie skanu 3D pleców

·       obiektywną ocenę wysklepienia stóp oraz obciążeń statycznych oraz dynamicznych pod stopami (w trakcie stania oraz chodu)

·       obiektywną ocenę aktywności fizycznej oraz jakości snu z wykorzystaniem akcelerometrii. 

Pracownia jest również uprawniona do prowadzenia akredytowanych przez ISAK® kursów kinantropometrii  na poziomie ISAK® Level 1 - Technician restricted profile anthropometrist oraz ISAK® Level 2 - Technician full profile anthropometrist.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne
D
Obiekty badań
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
UE UE