BBT Sp. z o.o.

BBT Sp. z o.o.

Firma BBT Sp. z o.o. dysponuje nowoczesnym laboratorium do analizy parametrów fizykochemicznych cieczy roboczych. Na podstawie wyników badań możliwe jest określenie stanu zużycia maszyn hydraulicznych oraz ocena czystości układów olejowych.

Laboratorium BBT oferuje badania środków smarnych w układach olejowych turbin (gazowych, parowych, wodnych), sprężarek, pras, przekładni, wtryskarek oraz innych układów hydraulicznych.


W naszym laboratorium badamy:

oleje turbinowe,

oleje sprężarkowe,

oleje hydrauliczne,

oleje transformatorowe,

oleje silnikowe,

oleje przekładniowe..

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania właściwości fizycznych
N
Obiekty badań
Materiały smarne
46
Inne przetwory naftowe
48
UE UE