Centrum Jakość

Centrum Jakość

GAMRAT Spółka Akcyjna

Laboratorium badawcze Centrum Jakość posiada od 1999 roku wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (Certyfikat Akredytacji Nr AB 237). Akredytacja jest obiektywnym potwierdzeniem zapewnienia wysokiego poziomu usług związanych z prowadzonymi badaniami.

Polskie Centrum Akredytacji jest sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement), w związku z tym wyniki badań objęte akredytacją uznawane są we wszystkich krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień ILAC MRA.

Laboratorium wykonuje badania:
 • rur i kształtek z PVC, PE, PP (w tym badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne rur z tworzyw termoplastycznych o średnicach do 800 mm),
 • wyrobów kompozytowych WPC,
 • systemów rynnowych (rynny, kształtki, rury spustowe),
 • podsufitek,
 • węży i przewodów elastycznych,
 • armatury systemów wodociągowych i kanalizacyjnych (wpusty kanalizacyjne, zawory burzowe oraz napowietrzające, syfony, odpływy liniowe i inne),
 • surowców do produkcji tworzyw sztucznych m.in. PE, PP, PVC.

W ramach badań środowiska pracy i ochrony środowiska oferujemy:
 1. pomiary hałasu,
 2. pomiary oświetlenia światłem dziennym i elektrycznym,
 3. pomiary pyłów i substancji szkodliwych na stanowiskach pracy,
 4. analizę wód i ścieków,
 5. ocenę wydatku energetycznego.
Alternate Text
Dziedziny badań
Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek
P
Badania właściwości fizycznych
N
Badania mechaniczne
J
Badania dotyczące inżynierii środowiska
G
Obiekty badań
Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy
21
Powietrze
9
Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
33
UE UE