Laboratorium Mechaniki Gruntów

Laboratorium Mechaniki Gruntów

Laboratorium Mechaniki Gruntów  jest laboratorium badawczym specjalizującym się z w badaniu gruntów oraz skał.

Laboratorium oferuje kompleksową ofertę badawczą dla próbek gruntów i skał pochodzących  głównie z odwiertów geologicznych,

Laboratorium wyposażone w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym wzorcowniom i sprawdzeniom w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Zespół pracowników laboratorium to grupa doświadczonych specjalistów wykonująca szeroki zakres badań gruntów, skał, oraz wody (pH, agresywność CO2 ) zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami branżowymi, jesteśmy również otwarci na indywidualne wymagania klienta.

Obiektywnym dowodem spełnienia tych wymagań jest uzyskany CERTYFIKAT AKREDYTACJI Laboratorium Badawczego Nr AB 1416, który został przyznany Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 04.03.2013 r.  

Mocne strony Laboratorium:

- wysoka jakość, dokładność i wiarygodność wyników badań

- nowoczesne wyposażenie pomiarowe;

- doświadczony i kompetentny personel.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania właściwości fizycznych
N
Badania mechaniczne
J
Obiekty badań
Gleba, grunty, skały
31
UE UE