Laboratorium spektroskopii emisyjnej

Laboratorium spektroskopii emisyjnej

Uniwersytet Rzeszowski

Analizy profilu pierwiastkowego w oparciu o metodę spektrometrii emisyjnej. Ocena składu profilu jonowego dla materiałów biologicznych, rolniczych itp. Mineralizacja próbek pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Oceny parametrów podstawowych dla materiałów biologicznych w oparciu o analitykę instrumentalną w szczególności kaloryczności, zawartości popiołu ogólnego, substancji lotnych, zawartości wody, osmolalności.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania chemiczne
C
Obiekty badań
Produkty rolne
1
Żywność
22
UE UE