Laboratorium gerontoprofilaktyki

Laboratorium gerontoprofilaktyki

Uniwersytet Rzeszowski

Głównym celem działalności Laboratorium Gerontoprofilaktyki jest prowadzenie badań naukowych w obszarze profilaktyki pierwotnej i wtórnej osób starszych, jak również szeroko rozumianej prewencji i ochrony zdrowia w kontekście pomyślnego starzenia się człowieka.

Laboratorium dysponuje potencjałem intelektualnym, w tym lekarzy i fizjoterapeutów, specjalizujących się w opiece i rehabilitacji osób starszych.


Zespół laboratorium ściśle współpracuje z innymi komórkami naukowo-badawczymi Uniwersytetu Rzeszowskiego, m.in. z:

·       Pracownią Geriatrii, Fizjoprofilaktyki i Sportu Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych UR

·       Laboratorium Patofizjologii Narządu Ruchu Człowieka PMCBI UR

dzięki, którym ma możliwość realizacji badań z wykorzystaniem certyfikowanej aparatury pomiarowej z zakresu:

·       QEEG oraz EEG biofeedback (EEGDigiTrack Biofeedback)

·       Oceny równowagi statycznej i dynamicznej (ACCUSWAY-O Platforma tensometryczna z systemem rejestracji i analizą wideo)

Siły mięśni kończyn górnych (dynamometr JAMAR PLUS)

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne
D
UE UE