Laboratorium badań innowacyjnych w pielęgniarstwie

Laboratorium badań innowacyjnych w pielęgniarstwie

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium badań innowacyjnych w pielęgniarstwie nie jest skomercjalizowane, składa się z 12 pracowni prowadzonych przez doświadczonych przedstawicieli zawodu zajmujących się problematyką funkcjonowania człowieka w warunkach zdrowia i choroby, symulacją medyczną, profilaktyką i leczeniem ran przewlekłych.

Jednym z kluczowych  kierunków rozwoju realizowanym w toku badań statutowych jest wykorzystanie alternatywnych i innowacyjnych metod w leczeniu ran przewlekłych. Ukierunkowanie badań związanych z profilaktyką i leczeniem ran przewlekłych miało istotny związek przyczynowo- skutkowy z sytuacją społeczno-demograficzną na Podkarpaciu. Od 2005 roku Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zaczął finansować opiekę długoterminową, a następnie  paliatywną w warunkach domowych. Dokonując konsultacji pacjentów przebywających w domu zwrócono uwagę, iż wymagają oni często specjalistycznych czynności medycznych, których wykonanie i długofalowe prowadzenie w warunkach środowiska domowego jest tańsze i zarazem korzystniejsze dla potencjalnego pacjenta. Dokonywano stopniowego wdrażania specjalistycznych technik związanych z miejscowym leczeniem ran (opatrunki aktywne, opracowanie martwicy z użyciem narzędzi chirurgicznych (nekrektomia), scraping, kompresjoterapia, MDT (Maggot Debridement Therpy), NPWT (Negative Pressure Wound Therapy)), obserwowano postępy i efekty leczenia ran przewlekłych takich jak odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe, żylne.

Drugim kierunkiem rozwoju realizowanym w toku badań statutowych jest wykorzystanie biompedancji elektrycznej tkanek w ocenie stanu odżywienia w populacji osób zdrowych i chorych w różnych przedziałach wiekowych. Analiza składu ciała jest nieinwazyjną metodą  opierającą się na pomiarach dwóch parametrów oporności: oporu elektrycznego – rezystancji (R) i oporu pojemnościowego – reaktancji (Xc). Impedancja jest wartością zmienną, uzależnioną od zastosowanej częstotliwości prądu. W praktycznym zastosowaniu wykorzystuje się BIA pojedynczej częstotliwości (SF-BIA – głównie 50 kHz)wielu częstotliwości (MF-BIA – powyżej 4) segmentowe (segmental - BIA) oraz spektroskopię bioelektrycznej impedancji (BIS). Powszechne kryterium podziału dotyczy także miejsca podłączenia przepływu prądu: dwuelektrodowe (konfiguracja stopa-stopa, ręka-ręka) bądź czteroelektrodowe (ręka-stopa). Na podstawie parametrów oporności ludzkiej tkanki, do oceny stanu odżywienia wprowadzono nowe wskaźniki, między innymi: kąt fazowy (PA), indeks masy tłuszczowej (FMI - Fat Mass Index), indeks masy beztłuszczowej (FFMI - Fat Free Mass Index),  indeks masy komórkowej (BCMI – Body Cell Mass Index). Interesująca wydaje się także analiza wektora imedancji bioelektrycznej (BIVA - Bioelectrical Impedance Vector Analysis). Uzyskana wyniki w toku badań wdrażane są do praktyki klinicznej związanej z diagnozowaniem niedożywienia.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne
D
UE UE