Laboratorium Badań Innowacyjnych w Farmakologii

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Farmakologii

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium Badań Innowacyjnych w Farmakologii jest jednym z wiodących ośrodków na świecie w badaniach nad cytyzyną, naturalnym lekiem w terapii uzależnienia od nikotyny. W dużej mierze dzięki tym badaniom cytyzyna jest obecnie wprowadzana na rynki całego świata jako skuteczny, bezpieczny i tani lek dla palaczy.

Działalność laboratorium obejmuje:

a)     Projektowanie badań przedklinicznych, głównie w zakresie badań analitycznych;

b)     Projektowanie badań klinicznych, szczególnie w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny (hipoteza zerowa, tworzenie synopsisów i protokołów badań klinicznych). Doradztwo z zakresu bezpieczeństwa terapii. Monitoring kliniczny i zarządzanie badaniami klinicznymi.

c)      Badania na poziomie chemii medycznej, chromatografii i spektrometrii mas oraz farmakokinetyki. Tworzenie nowych postaci leków.

d)     Analiza termiczna, tj. standardowa różnicowa kalorymetria skaningowa oraz termograwimetria.

e)     Szkolenia specjalistyczne w zakresie prowadzenia badań klinicznych zgodnie z zasadami GCP, w tym w języku angielskim.

f)       Projektowanie integracji systemów informatycznych niezbędnych do przeprowadzania badań klinicznych. Aplikacje dla pacjentów i systemy wsparcia rekrutacji pacjentów.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne
D
Obiekty badań
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
UE UE