Laboratorium innowacyjnych badań układów krążenia i oddechowego

Laboratorium innowacyjnych badań układów krążenia i oddechowego

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium Innowacyjnych Badań Układów Krążenia i Oddechowego jest laboratorium specjalizującym się w badaniach czynnościowych układów krążenia oraz oddechowego. Laboratorium oferuje możliwość wykonania badań:

a) spirometrycznych (badanie czynnościowe układu oddechowego obejmujące ocenę parametrów objętościowych i pojemnościowych płuc oraz określające szybkość przepływu powietrza przez poszczególne odcinki dróg oddechowych podczas wdechu i wydechu) – przykładowe zastosowanie: ocena czynnościowa płuc w przebiegu chorób układu oddechowego wśród sportowców lub osób narażonych na szkodliwe warunki środowiska i zanieczyszczenia powietrza; ocena skuteczności prowadzonego leczenia i rehabilitacji wśród pacjentów chorych przewlekle; klasyfikacja metod treningowych w różnych dyscyplinach sportowych;

b) ergospirometrycznych (test wysiłkowy sercowo-płucny do badania wydolności oddechowo-krążeniowej celem oceny wydolności pacjentów/zawodników i wyznaczenia indywidualnych progów i stref metabolicznych) – przykładowe zastosowanie: ocena możliwości wydolnościowych wśród sportowców różnych dyscyplin; ocena skuteczności prowadzonego leczenia i rehabilitacji a także treningu sportowego; opracowanie programów treningowych dla sportowców i  pacjentów z chorobami układu krążenia i oddechowego opartych na wyznaczonych parametrach fizjologicznych;

c) rehabilitacja kardiologiczna i ruchowa (system gwarantuje każdemu pacjentowi wchodzącemu w skład grupy treningowej indywidualny tok ćwiczeń, nadzór medyczny w trakcie przeprowadzania treningu, tworzenie dokumentacji treningu rehabilitacyjnego i dołączanie jej do indywidualnej bazy danych pacjenta) - przykładowe zastosowanie: ocena skuteczności różnych programów i treningów rehabilitacyjnych wśród pacjentów z chorobami przewlekłymi; próba stworzenia własnych protokołów ćwiczeń oraz schematów postępowania w przygotowaniu wydolnościowym badanych; rehabilitacja kardiologiczna oraz trening wytrzymałościowy z wykorzystaniem cykloergometrów indywidualnie i grupowo;

d) echokardiograficznych (nieinwazyjne badanie obrazowe serca z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych) i ultrasonograficznych (nieinwazyjne badanie diagnostyczne, pozwalające na dokładną ocenę narządów) - przykładowe zastosowanie: ocena zmian anatomiczno-fizjologicznych układu krwionośnego (i innych układów/narządów), również tych będących konsekwencją prowadzonego treningu lub rehabilitacji, dzięki czemu możliwa jest modyfikacja parametrów treningowych; prowadzenie obserwacji postępów treningowych oraz kontrola niekorzystnych zmian wynikających z prowadzonej rehabilitacji;

e) pobieranie próbek kondensatu powietrza wydychanego – przykładowe zastosowanie: identyfikacja markerów stanu zapalnego i/lub stresu oksydacyjnego układu oddechowego we wczesnym stadium choroby lub zaostrzenia; ocena wpływu środowiska, rodzaju uprawianego sportu czy sposobu leczenia na drogi oddechowe.

 

Laboratorium oferuje kompleksową obsługę pacjentów począwszy od wykonania badania, do uzyskania oraz analizy wyników badania do szczegółowego ich omówienia z pacjentem. Laboratorium wyposażone w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym.

 

Wykwalifikowana kadra laboratorium, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, stosowane procedury badawcze, obieg dokumentacji odpowiadają wymaganiom stawianym tego typu laboratoriom badawczym.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania kliniczne, medyczne i weterynaryjne
D
Obiekty badań
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
UE UE