Laboratorium Analizy Wyrobów Lakierowych i Powłok

Laboratorium Analizy Wyrobów Lakierowych i Powłok

Politechnika Rzeszowska

Farby ciekłe
Farby ciekłe
stopień roztarcia
Metoda grindometryczna
ISO 1524

Farby proszkowe
Farby proszkowe
zdolność płynięcia
(zakres: (0,0 - 20,0 mm))
metoda bezpośrednia
PN-EN ISO 8130-11

czas żelowania
(zakres (0,0 - 20,0 min))
metoda bezpośrednia
PN-EN ISO 8130-6

parametry elektryczne
(zakres: (0,2 - 1,6) MPa)
metoda elektrostatyczna
procedura badawcza zgodna z instrukcją producenta

Farby, lakiery
Farby, lakiery
lepkość
(zakres; (0,01 - 70,00) Pa*s)
metoda wiskozymetryczna
PN-EN ISO 2884-1

Powłoki
Powłoki
połysk
(zakres: (0-200) GU)
metoda odbiciowa
PN-EN ISO 2813

tłoczność
(zakres: (0-15) mm)
metoda wciskania kulki
PN-EN ISO 1520

przyczepność do podłoża
(zakres: (0-5))
metoda siatki nacięć
PN-EN ISO 2409

przyczepność do podłoża
(zakres: (0-5))
metoda pull-off
PN-EN ISO 4624

szczelność
metoda niskonapięciowa
PN-EN ISO 8289

odporność na ciecze
(zakres: dowolne ciecze)
metoda kropelkowa
PN-EN ISO 2812

grubość
(zakres: (10-1000) µm)
metoda magnetyczna, prądów wirowych
PN-EN ISO 2808

chropowatość
metoda profilometryczna
PN-EN ISO 12085

odporność na uderzenie
(zakres: (1-50) cm)
metoda Du Ponta
PN-EN-ISO 6272-1

elastyczność
(zakres: (2-10) mm )
metoda gięcia na sworzniu cylindrycznym
PN-EN ISO 1519

odporność na zarysowanie
(zakres: (0-2000) g )
PN-EN ISO 1518

rezystywność powierzchniowa
PN-EN ISO 3915

odporność na ścieranie
metoda Tabera
PN-EN ISO 7784-1; PN-EN ISO 7784-2

twardość
(zakres: (8B - 10H))
metoda ołówkowa
PN-ISO 15185

odporność na czynniki atmosferyczne
metoda ekspozycji na sztuczne warunki atmosferyczne
ISO 16474-2

ochrona antykorozyjna
metoda elektrochemicznej spektroskopii impendancyjnej
ISO 16773-2

odporność na ścieranie
metoda Gadnera
ASTM D 968

twardość
(zakres: (0,1 - 1,0))
metoda wahadła Persoza i Koniga
PN-ISO 1522

hydrofobowość, oleofobowość, SEP
metoda goniometryczna
PN-EN 828:2015-05

gęstość usieciowania
metoda DMA
PN-EN ISO 6721-1

UE UE