Laboratorium procesów metabolicznych, zaburzeń i modeli rozwoju organizmu dziecięcego

Laboratorium procesów metabolicznych, zaburzeń i modeli rozwoju organizmu dziecięcego

Uniwersytet Rzeszowski

Projekty badawczo-rozwojowe z podmiotami zewnętrznymi w celu opracowania lub udoskonalenia metod analitycznych z zakresu medycyny/analityki medycznej, kontroli jakości w przemyśle oraz ochronie środowiska.  Wyszczególniona aparatura będzie wykorzystywana w zakresie do 20% wydajności do prowadzenia pomocniczej działalności komercyjnej. Przy wykorzystaniu urządzeń będą realizowane zlecone prace badawcze:

- Analizator zawartości wodoru w wydychanym powietrzu: analiza funkcji przewodu pokarmowego

- System do wielogodzinnego pomiaru pH i analizy pH z bioimpedancją, analiza funkcji przewodu pokarmowego

- System do manometrii przewodu pokarmowego: analiza funkcji przewodu pokarmowego

Alternate Text
UE UE