Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania AEROPOLIS

Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania AEROPOLIS

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Laboratorium Materiałoznawstw i Prototypowania AEROPOLIS wykonuje zlecenia z zakresu:

 

·       analizy składu pierwiastkowego głównie metali, minerałów lub tworzyw sztucznych przy użyciu ręcznego spektrometru rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją energii (EDXRF), przeznaczonego do wykonywania szybkich i nieniszczących analiz,

·       badań niszczących, procesów starzeniowych, przy użyciu komory klimatycznej (odporności przedmiotów i urządzeń na działanie w przyspieszonym tempie procesów starzeniowych oraz wpływu warunków pogodowych na funkcjonowanie badanego urządzenia). W komorze można badać przedmioty na wpływ nasłonecznienia, temperatury, deszczu oraz wilgotności,

·       pomiarów i analizy dokładności wymiarowo kształtowej obiektów technicznych za pomocą przestrzennego skanera optycznego wyposażonego w innowacyjną technologię niebieskiego światła (umożliwiającego precyzyjne pomiary niezależnie od warunków oświetleniowych środowiska).

Laboratorium wyposażone w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym przeglądom i sprawdzeniom w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

 

Alternate Text
UE UE