Laboratorium Badań i Kalibracji – EML

Laboratorium Badań i Kalibracji – EML

Politechnika Rzeszowska

Laboratorium Badań i Kalibracji – EML jest jednostką organizacyjną Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Obecnie w swojej ofercie posiada usługi wzorcowania częstościomierzy/czasomierzy cyfrowych.

W celu dostarczania usług o najwyższej jakości, w laboratorium stosuje się zasady opisane i przyjęte przez polskie i europejskie instytucje zajmujące się dbaniem o jakość usług oferowanych przez laboratoria wzorcujące. Do dokumentów które mają zastosowanie w laboratorium należą między innymi polska norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, przewodniki wydane przez Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych EURAMET oraz Główny Urząd Miar (najważniejsza instytucja metrologiczna w Polsce). Aktualnie laboratorium nie posiada jeszcze akredytacji, nie mniej jednak w laboratorium stosuje się standardy laboratorium akredytowanego. Proces przygotowania do akredytacji znajduje się w 3 (przedostatnim) etapie i w najbliższym czasie przygotowany zostanie wniosek o akredytację. Uzyskanie certyfikatu PCA będzie zewnętrznym potwierdzeniem kompetencji laboratorium.

Atutem laboratorium jest wysoko wykwalifikowany personel. Wieloletnie doświadczenie w różnych aspektach metrologii pozwala na dobre przygotowanie i kompleksową obsługę wzorcowania. Ciągły rozwój osób pracujących w laboratorium potwierdzany jest udziałem w szkoleniach, webinariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom związanym z wzorcowaniem przyrządów.

Każdy kontrahent może liczyć na fachowe doradztwo, pomoc w doborze zakresu i nominalnych punktów wzorcowania oraz pomoc w wyjaśnieniu wszystkich nurtujących go pytań. Każde zlecenie wzorcowania traktujemy indywidualnie i staramy się dopasować do specjalnych wymogów klienta.

Usługi wzorcowania wykonywane są w pomieszczeniu klimatyzowanym, w którym stale monitorowane są warunki środowiskowe – temperatura powietrza i wilgotność. System klimatyzacji zapewnia utrzymanie temperatury na poziomie 23±2°C oraz wilgotności 45±10%. Warunki te zapewniają prawidłowe działanie przyrządów i są zwykle deklarowane przez producentów urządzeń jako warunki normalnej pracy.

Alternate Text
Wielkości mierzone
częstotliwość
10.02
czas (przedział czasu)
10.01
UE UE