Laboratorium Spektroskopii Materiałów

Laboratorium Spektroskopii Materiałów

Uniwersytet Rzeszowski

Działalność naukowa Laboratorium Spektroskopii Materiałów koncentruje się na kilku kierunkach badań:

·       Spektroskopowa oraz kwantowa charakterystyka wybranych molekuł o dużym znaczeniu dla procesów astrofizycznych, atmosferycznych, biologicznych i fizykochemicznych, badań materiałów i środowiska naturalnego z wykorzystaniem fourierowskiej oraz laserowej spektroskopii UV, VIS i FIR oraz modelowania molekularnego,

·       Badania izolowanych cząsteczek w naddźwiękowych wiązkach molekularnych metodami spektroskopii laserowej.

·       Badania struktury ciał stałych, w tym materiałów dla przemysłu, metodami spektroskopii w podczerwieni oraz mikroskopii w podczerwieni.

·       Badanie radioaktywnego skażenia środowiska naturalnego, artykułów spożywczych, odpadów komunalnych oraz produktów przemysłowych.

 

W ramach Laboratorium funkcjonują 4 Pracownie, w których znajduje się nowoczesna aparatura przeznaczona do badań metodami spektroskopii wysokiej rozdzielczości, a także badań poziomu promieniotwórczości oraz identyfikacji i ilościowego oznaczania izotopów promieniotwórczych:

3.1 Pracownia Spektroskopii w Dalekiej Podczerwieni

3.2 Pracownia Spektroskopii Molekularnej

3.3 Pracownia Monitoringu i Detekcji Materiałów Radioaktywnych

3.4 Pracownia Fizykochemii i Modelowania Molekularnego

 

Doświadczenie naukowo-zawodowe zespołu jest gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania radiochemiczne i promieniowania – w tym nuklearne
O
Obiekty badań
Produkty rolne
1
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
Wyroby, materiały, obiekty budowlane
5
Powietrze
9
Żywność
22
Woda
28
Ścieki
30
Gleba, grunty, skały
31
Osady, odpady
32
Pasze dla zwierząt
55
UE UE