Laboratorium technologiczne MBE i kontroli jakości nanostruktur

Laboratorium technologiczne MBE i kontroli jakości nanostruktur

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium technologiczne MBE i kontroli jakości nanostruktur jest laboratorium naukowo-badawczym materiałów półprzewodnikowych wykorzystywanych współcześnie jako detektory, lasery, diody i inne urządzenia działające w oparciu o struktury półprzewodnikowe wykonane w skali NANO.

Laboratorium oferuje:

- kompleksową usługę zaprojektowania i wykonanie dowolnej hetero/homo struktury półprzewodnikowej działające na bazie związków AIII-BV oraz AII-BVI oraz związków mieszanych

- kompleksową obsługę laboratoryjną – struktur półprzewodnikowych z wykorzystaniem następującej aparatury: 

     Skaningowy mikroskop elektronowy FE-SEM Helios Nanolab 650 firmy FEI;

     Spektroskop  masowy TOF-SIMS.5  firmy ION TOF;

     Dyfraktometr rentgenowski HRXRD Empyrean firmy PANalytical;

     System pomiarowy magnetotransportu z magnesem nadprzewodzącym ICE Oxford;

     Stanowisko pomiarowe z systemem HMS-5000 Ecopia;

     Profilometr optyczny Dektak XT firmy Bruker;

     Napylarka próżniowa SCD 500 firmy Leica;  

     Ścieniarkę jonową RES 102 firmy Leica;

     Mikroskop AFM Inova  Bruker wraz z spektroskopią Ramana In Via Renishaw

 

-  kompleksowe opracowanie wyników pomiarowych z przeprowadzonych badań

-  szkolenia z zakresu pomiarów oraz analizy danych pomiarowych otrzymanych z wykorzystaniem dostępnej aparatury;

-  opinie i ekspertyzy z zakresu struktur półprzewodnikowych mających zastosowanie w współczesnej elektronice i nanotechnologii;

 

Laboratorium wyposażone jest w aparaturę na poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym procedurom wzorcowania i sprawdzenia, w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

 

Alternate Text
UE UE