Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych

Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium Układów Mechanicznych i Elektrycznych powstało w wyniku realizacji Projektu inwestycyjnego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. W skład Laboratorium wchodzi 5 pracowni.

Są to:

1. Pracownia Mechatroniki i Automatyki

2. Pracownia Programowania Układów Mikroprocesorowych

3. Pracownia Innowacyjnych Konstrukcji Elektronicznych

4. Pracownia Wibroakustyki

5. Pracownia Fotoniki i Metrologii Elektrycznej


Wyposażenie Laboratorium umożliwia:

- projektowanie układów aktywnej/pasywnej redukcji drgań i hałasu

- analizę wibroakustyczną urządzeń

- obliczenia, symulacje i pomiary parametrów akustycznych przegród dźwiękochłonno-izolacyjnych,

- prace z zakresu symulacji i projektowania układów mechatronicznych

Alternate Text
UE UE